REVIZE SPOTŘEBIČŮ A NÁŘADÍ !!!!!!

23.02.2012 20:08
Citace zákona č.309/2006(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
 
§ 4
Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení
(1) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být
a) vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců,b) vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek,c) pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a REVIDOVÁNY.