ÚSPĚŠNÉ DOKONČENÍ STAVBY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ PRO f. STRABAG a.s. v HRANICÍCH

05.11.2013 14:30

Měsíc trvala stavba VO v Hranicích, více uvidíte ve fotogalerii.

Stavba byla úspěšně předána bez závad a nedodělků.