Připojení elektrospotřebičů

Připojení spotřebičů je samozřejmě veliký okruh. Nicméně v drtivé většině se jedná o připojení elektrických sporáků, bojlerů, kotlů a spousty jiných spotřebičů. Bližší informace při osobním setkání.