Přípojky rodinných domů

Rodinné domy se staví, takže potřebují nutně přípojku NN.

Od přípojkové skříně realizujeme prakticky celou stavbu.

Zajistíme i případnou změnu sazby.

To i ostatní samozřejmě i s revizí.