Revize elektrozařízení do 1000 V a hromosvodů bez nebezpečí výbuchu

Každé elektrotechnické zařízení se musí při uvedení do chodu a následně pravidelně revidovat dle příslušných norem ČSN.

Při každé změně elektroinstalace, doplnění či rekonstrukci se musí zjistit zda není elektroinstalace nebezpečná životu či nemůže způsobit materiální škody.