DOKONČENÍ BYTOVÉHO DOMU

03.01.2017 15:43

Proběhlo zdárné dokončení elektroinstalace bytového domu o 20.ti bytech.