Hromosvody

Ochrana před bleskem je samostatná kapitola.

Dle zákona by každý objekt měl mít ochranu před bleskem.